Sussanne

SanneSussanne Bækgaard, f. 1952
Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre
tlf. 40 93 32 81
sb@advovb.dk

advokatsekretær hos ETOS advokater

Oprindelig uddannet advokatsekretær
(nej galt gættet – jeg var advokatsekretær før han overhovedet blev student!!!).

I mere end 30 år var jeg i forskellige banker, fordi det var uhensigtsmæssigt at være advokatsekretær, mens vi var i Nordjylland, hvor branchen var så lille lokalt.

Men nu er jeg sandelig advokatsekretær igen.  Vi har aldrig før arbejdet sammen, men det fungerer nu udmærket. Jeg havde dog lige et par år, hvor jeg igen var advokatsekretær i en lille advokatforretning i Hellerup, indtil jeg gik på efterløn. 

Var fra februar 2004 til februar 2011 ansat i Eik Bank i København. Efter mange år med pantebrevsadministration blev jeg inkassokonsulent i banken i foråret 2010. I den periode underholdt jeg omverdenen med, at jobbet var sikret, hvis bare ikke banken gik konkurs. Det gjorde den så, og jeg kom over i Finansiel Stabilitet, hvorfra jeg fratrådte efter at være ramt af en af de mange større fyringsrunder i systemet.

I mit arbejdsliv har jeg lagt vægt på godt kollegialt samarbejde i en ånd, hvor man trækker på samme hammel til fælles gavn for ledelse og personale. Sådan var livet i  Egnsbank Han Herred, hvor jeg var i godt 18 år, inden vi flyttede til hovedstaden. (Det var altså længe før, det gik galt i EBH-Bank.)

De første godt 4 år herovre var jeg i Alm. Brand Bank, der var en betydelig større bank med de svagheder, der nu engang er knyttet dertil.

Begyndte på spejderarbejdet, da de manglede ledere. Det gør man altid i den verden. Har indtil 1999 været leder sammen med Mikkel. En sjov ny måde at være sammen på. Også dette arbejde har jeg forladt med vemod.

Tennis har jeg spillet i mange år,  hvilket knæene desværre har sat en stopper for permanent. Var egentlig ikke særlig god til det, men det er sjovt. Størst succes havde jeg i mixed double sammen med Viggo.

Nogle år var jeg  formand for DGI Vendsyssels tennisudvalg og via det med i bestyrelsen i DGI Vendsyssel.

Engang var jeg flittig ved symaskinen og designede selv tøjet. Det er der ikke tid og energi til længere. Til gengæld har jeg genopdaget strikketøjet som en god afslapning.

(Et par vigtige telefonnumre, som man kan få brug for overalt i verden. Hvis du skal have spærret dit dankort, er telefonnummeret 44 89 29 29 – og skal du stoppe din MobilePay er nummeret 70 105 501)