Rødkløveren – et seniorfællesskab

jun 2015_1081-Pano

Rødkløveren er i virkeligheden en afdeling i det almennyttige boligselskab KAB. Det er beliggende på Vamdrupvej i Rødovre – et ejendomsmæglerstenkast fra Damhussøen.

Du kan se en gammel artikel om ejendommen fra dengang, projektet var helt nyt i 1999 her.

Kortfattet er betingelserne for at komme i betragtning følgende:

Man kan blive skrevet på venteliste, indtil man fylder 65 år.

Man kan komme på aktiv venteliste, når man er fyldt 45 år.

Den boligsøgende skal være fyldt 50 år på indflytningstidspunktet, og man må ikke have hjemmeboende børn.

Det er et væsentligt vilkår, at beboerne er gensidigt forpligtet over for hinanden.

Den boligsøgende må ikke være fyldt 70 år ved optagelse på den aktive venteliste. Den boligsøgende skal være selvhjulpen på tidspunktet for såvel optagelse på venteliste som ved  indflytning.

Når man går fra almindelig venteliste til aktiv venteliste, skal man i et vist omfang deltage i aktiviteter i bofællesskabet.

De øvrige faneblade under  “Rødkløveren” er et intranet for beboere og aktive på ventelisten, hvor de fleste sider forudsætter, at du er registreret bruger.

Kontaktperson for boudvalget er:

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10e

tlf. 40 83 19 20

mail: vb@advovb.dk

….

På KABs hjemmeside findes en underside om bofællesskaber

På den side står følgende specielt om bofællesskaber:

“Seniorbofællesskaber

Hvis du er interesseret, skal du kontakte Udlejningen i KAB for at få information om afdelingen og for at blive skrevet på venteliste. Hvis du er interesseret i at ansøge om en bolig og en plads på ventelisten, opfordrer vi til, at du besøger seniorbofællesskabet, før du sender en egentlig ansøgning. Det er bofællesskabets udvalg, der behandler ansøgninger. ”

Link om kontaktinfo til KAB.